Suomeksi English  
 

Företaget

HomePro är ett familjeföretag som grundades år 2007. Vi har ändå över 10-års erfarenhet från byggnadsbranschen och 7-års erfarenhet från mögelsaneringsbranschen. Vi har sanerat egnahemshus och offentliga byggnader som t.ex. skolor och hotell. Till våra kunder hör utöver privatpersoner också kommuner och försäkringsbolag.

Mission

Vår mission är att erbjuda naturvänliga och långitdsverkade mögelbehandlingar, både i förebyggande och saneringssyfte. Vi vill även informera om mögelförekomsten i Finland och dess skadeverkningar på människors och djurs hälsa.

Vision

Vår vision är att vara föregångare inom mögelsaneringsbranschen, samt att erbjuda både den privata och den offentliga sektorn en bestående lösning på ett växande problem.

HomePros samarbetspartners: Oy Sabado Group Ltd

Kontaktuppgifter
HomePro Finland
Ahlskogsvägen 35, 68410 Nedervetil
Tel. 044 3535 250

HomePro Södra Finland
Tel. 044 2525 350