Hem Båtar Offentliga/Privata Sektorn  
 

Lösningar för båtar

En båt kan innebära glädje, underhållning och vara praktisk, men den innebär också ansvar och kräver tid för underhåll. Båtägare vet också att den höga luftfuktigheten på vatten orsakar problem för alla som rör sig på vatten, vare sig det är frågan om en segelbåt, motorbåt, färja, fartyg eller andra båtar.


Vår metod
Vår metod består av två delar; Vital Protect® skyddsämnet i kombination med vår unika appliceringsmetod. Skyddsämnet Vital Protect® är en finländsk lösning på mögelproblem. Medlet har fått de bästa skyddsklassificeringarna i VTT:s (statens tekniska forskningsanstalt) test. Skyddsämnet dödar och kapslar in mögel, och när medlet torkar mikrokristalliseras det på plats och skyddar på så sätt det behandlade området från nytt mögel. Skyddsmedlet lämpar sig för behandling av alla typer av båtar. I båtinteriörer behandlar vi ytor och/eller konstruktioner genom små borrade hål, och på utsidan av båtar behandlar vi ytor.


Segel- och motorbåtar
Trä
Teak och andra träytor eller konstruktioner lämpar sig speciellt bra för behandling. Genom att behandla båtinteriören dödas möglet snabbt och har långtidsverkan, och även biologiska lukter avlägsnas. Även båtdäck kan behandlas. Båtskrov behandlas också som mögeltvätt, och efter en behandling kan även havstulpaner lätt sopas bort. 
Glasfiber
Genom att behandla glasfiberytor och -konstruktioner inne i båtar kan man effektivt och med långtidsverkan döda mögel och avlägsna biologiska lukter. Behandling av glasfiberbåtskrov är ett effektivt sätt att tvätta bort mögel och havstulpaner.

Andra båtar
Vår metod lämpar sig även för behandling av olika typer av fartyg och färjor, såsom fraktfartyg, passagerarfartyg och andra fartyg. Vi behandlar bl.a. fraktutrymmen, hytter, allmänna utrymmen med mera. Tack vare det giftfria medlet kan behandlade utrymmen användas genast efter behandlingen.