Hem Båtar Offentliga/Privata Sektorn  
 

Våra lösningar för hus och hem

Hemmet är en viktig plats i våra liv, och en plats där vi spenderar en stor del av vår tid. Därför är det viktigt att hemmet som livsmiljö är rent. Ändå är mögel ett vanligt problem, som orsakar många farliga hälsoproblem för dem som bor i ett mögeldrabbat hem. Med hjälp av HomePro kan du försäkra dig om att ditt hem förblir fritt från mögel och med mögel följande hälsoproblem.

Vår metod

Vår metod består av två delar; Vital Protect® skyddsämnet i komination med vår unika appliceringsmetod.
Skyddsämnet Vital Protect® är en finländsk lösning på mögelproblem.

Skyddsämnet är miljövänligt, eftersom det är giftfritt och inte innehåller tungmetaller. Medlet har uppnått de bästa skyddsklassificeringarna i VTT:s (statens tekniska forskningsanstalt) test. Skyddsämnet dödar och kapslar in mögel, och när det torkar mikrokristalliseras det på plats och skyddar på så sätt det behandlade området från ny mögeltillväxt. Skyddsmedlet lämpar sig för behandling av alla vanliga byggnadsmaterial (trä, betong, tegel, gipsskivor och vanliga isoleringsmaterial). Ämnet är neutralt (pH7), och det färgar inte trä eller andra byggnadsmaterial.

Tack vare vår unika metod tränger medlet djupt in i konstruktionen och skyddar på så sätt alla behandlade områden. Ämnet appliceras på ytor och/eller i konstruktionerna genom små borrade hål, utan att konstruktioner behöver rivas. Dessutom är behandlingen giftfri och snabb, vilket medför att man får bo kvar medan behandlingen utförs. Behandlingen är även lämplig för att skydda ytterväggar som drabbats av mögelfläckar, eller i förebyggande syfte. Metoden är mycket effektiv även mot rötsvamp och skadeinsekter. Vår metod lämpar sig alltså speciellt bra för sanering av hem!

Vår metod lämpar sig såväl för behandling av mögeldrabbade ytor och konstruktioner som i förebyggande syfte. Ta gärna kontakt så berättar vi mer!