Hem Båtar Offentliga/Privata Sektorn  
 

Våra lösningar för offentliga och privata sektorn

Vår metod består av två delar; Vital Protect® skyddsämnet i kombination med vår unika appliceringsmetod.

Vår metod
Skyddsämnet Vital Protect® är en finländsk lösning på mögelproblem. Skyddsämnet är miljövänligt, eftersom det är giftfritt och inte innehåller tungmetaller. Medlet har fått de bästa skyddsklassificeringarna i VTT:s (statens tekniska forskningsanstalt) test. Skyddsämnet dödar och kapslar in mögel, och när medlet torkar mikrokristalliseras det på plats och skyddar på så sätt det behandlade området från nytt mögel. Skyddsmedlet lämpar sig för behandling av alla vanliga byggnadsmaterial (trä, betong, tegel, gipsskivor och vanliga isoleringsmaterial). Ämnet är neutralt (pH7), och det färgar inte trä eller andra byggnadsmaterial.

Tack vare vår unika metod tränger medlet djupt in i konstruktionen och skyddar på så sätt alla behandlade områden. Ämnet appliceras på ytor och/eller i konstruktionerna genom små borrade hål, utan att konstruktioner behöver rivas. Dessutom är behandlingen giftfri och snabb, vilket innebär att man inte behöver flytta ut ur de lokaler eller utrymmen som ska behandlas.

Lämpliga behandlingsobjekt
Alla byggnader och utrymmen där de vanligaste byggnadsmaterialen använts lämpar sig för behandling. Man kan bl.a. behandla sjukhus och hälsostationer, barnträdgårdar, kommunhus, bibliotek, föreningshus, museer, shopping centra, kontorsbyggnader, produktionsanläggningar, hallar, fabriker, stall, fähus/ladugårdar, maneger, hus/bostadsbolagshus, våningshus, hotell, restauranger, festlokaler osv.

Ta kontakt så berättar vi mer!