Suomeksi English
 

Om mögel

Mögel finns överallt i naturen, och de är en viktig del av den. Problemen uppstår då mögel får överhanden i våra hem eller andra byggnader där människor vistas, eftersom mögel kan ha hälsovådliga effekter och markant försämra hälsan hos någon som ofta vistas i mögeldrabbade utrymmen. Därför är det viktigt att man lär sig känna igen tecken på mögelproblem.

Hur känner man igen mögel?
Mögelproblem uppdagas ofta i samband med fuktskador, såsom ett trasigt rör, men det finns även andra sätt att känna igen mögel. Tecken på fukt- och möjliga mögelproblem är målfärg, tapet eller kakel som lossnar, ”bubblar” eller spricker, mörknat trä och trä som sväller. Lukter är ett anat sätt att upptäcka mögel. Lukten kan vara unken eller påminna om jordkällare, men långt ifrån alla mögel avger lukt. I fall där man inte hittar synliga fuktproblem eller lukter är det ofta hälsoproblem som väcker misstanken om mögelproblem.  

Hälsoproblem

Mögel påverkar olika individer på olika sätt, och det kan vara svårt att fastsälla vad som orsakat vad. Mögel kan orsaka irritationssymptom (irriterade och kliande ögon, snuva, sträv och sjuk hals, heshet, hosta, en känsla av andnöd), luftvägsinfektioner (förkylning, snuvfeber, luftrörsinfektion, bihåleinflammation, lunginflammation, blödningar i luftvägarna), huvudvärk, trötthet, feber, svindel och illamående. Hos barn är öroninflammationer och infektionscykler vanliga.


Kriterier för mögelväxt

Ibland kan misstanken om mögelproblem väckas om man känner till de förhållanden mögel trivs i. Mögel behöver värme, näring och fukt för att leva. Rumstemperaturer är optimala för mögelväxt, men mögel växer redan i +4 C-grader. Som växtunderlag lämpar sig trä, betong, tegel, byggnadsskivor, de flesta isoleringsmaterial, plastfilm osv. De två första kriterierna fylls alltså i de flesta byggnader, och problem uppstår när även det tredje växtkriteriet, dvs. fukt, uppstår. Mögel växer när luftens relativa fuktighet överstiger 70 %, vilket kan bero på läckage eller ett byggnadsfel.
 

homekasvu