Suomeksi English
 

Test

Vårt skyddsmedel, Vital Protect®, har studerats och testats i över 10 år, med mycket goda resultat. Såväl mögelskyddsmedlet som flamskyddsmedlet har testats av finländska VTT (statens tekniska forskningsanstalt) och erhållit de bästa skyddsklassificeringarna:

VITAL PROTECT® Mögelskydd

VTT 31.3.2000 Jämförelseundersökning av isoleringsmaterial
Jämförelseundersökning av mögelbildning av olika isoleringsmaterial och material i kontakt med dessa, samt rajapintoja. Det enda isoleringsmaterialet som förblev helt rent från mögel var en Vital Protect® -behandlad selluvilla isolering, som också skyddade ett annat material i kontakt med isoleringen.

VTT 5.4.2000 Utlåtande om skyddsämnets effektivitet i träskydd
Enligt undersökningarna är skyddsämnet effektivt mot skadeinsekter och de vanligaste arterna av rötsvamp.

VTT RTE 1909/00 9.6.2000 Test av skyddsämnets effektivitet / Forcerat test under ytterst stränga förhållanden.
Behandlade styckens testvärden var i medeltal 0,17 då gränsvärdet är 1 och klassificeringen 0-5. Obehandlade materials referensytors värden var under samma förhållanden 5.

VTT RTE 4055/00 Eventuell skadeåverkan på stenbaserade byggnadsmaterial
Ingen frätande eller annan förslamningsfrämjande inverkan har upptäckts på betong, murbruk. kalksandsten eller tegel.


VITAL PROTECT® Flamskydd

VTT RTE 1243/02
Med flamskyddsmedel behandlade sellulosaisoleringsmaterial har redan tidigare erhållit 1 /1 brandklass och enligt den nya europeiska standardens SBI-tester brandklassen A2/B, vilken är den högsta möjliga för trämaterial (organiskt material).

 
VTT: test 2002 (Sepa). Bärande konstruktioners halv timmes test.
Behandlade fackverk klarade 30-minuters brandtestet.

RTE 1167/03 08.04.2003 EN 13823 SBI test, EN ISO 11925-2 small flame, EN 13501-1 materialens brandklassificeering.
Med brandskyddsmedlet behandlade trämatrial uppfyllde B –SI,DO kraven. Detta betyder i den nya euroklassificeringen bästa möjliga brandklass som kan uppnås för organiskt- och trä-material.

Fönsterbrandtest i Tyskland och Japan. Tester under 2003 Behandlade fönsters trädelar klarade 30-minuters brandtestkraven i Tyskland och Japan.